గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా 2వ వార్డు పాలకొల్లు నందు గేదల లక్ష్మణ రావు గారు…


పాలకొల్లు బ్రాడీపేట 5 వీధి, పార్వతి నగర్, నారాయణమ్మ తోట 2వ వార్డు  పరిధిలో “గడప గడపకూ మన ప్రభుత్వం” కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి గడపకూ వెళ్లి జగనన్న మన ప్రభుత్వంలో చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలను వివరిస్తున్న వైసీపీ నాయకులు గేదల లక్ష్మణ రావు, గారు..


ఈ కార్యక్రమంలో పోలపు వెంకటేశ్వరరావు 2వ వార్డ్ ఇంచార్జ్, మీసపు కనకరాజు, తాటిపర్తి శేషు, యలకల రామకృష్ణ, పెద్దపాటి అవిలా, తిరుంగుల రాంబాబు, ఇరంకి కాశీ, సచివాలయ అధికారులు., వలంటీర్లు వైసీపీ నాయకులు., కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున పాల్గొన్నారు…

Gedala Rishi

మా అన్న ప్రజా సేవకుడు, ఆపదలో ఉన్న వారికి కొంచెం సాయం చేయడం మా అన్న ప్రయత్నం

Post a Comment

Previous Post Next Post